srpskiSr

Odaberite jezik

Stipendije

stipendije large stipendije large

Izabrani novi stipendisti Hemofarm fondacije


Hemofarm fondacija objavljuje rezultate KONKURSA ZA DODELU 10 STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/18. godinu studentima osnovnih/integrisanih akademskih studija medicine, farmacije, farmaceutskog inženjerstva, inženjerstva zaštite životne sredine na fakultetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.


Hemofarm fondacija u novembru ove godine raspisala je konkurs koji je bio otvoren za studente treće i viših godina osnovnih/integrisanih akademskih studija na medicinskim, farmaceutskim, tehnološkim i tehničkim fakultetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50. Prilikom odabira budućih stipendista, osim prosečne ocene i materijalnog stanja studenata, kriterijum je bio i rezultat sprovedene profesionalne selekcije.


Hemofarm fondacija stručno i finansijski podržava akademski razvoj mladih u Srbiji, a od svog osnivanja, pre 24 godine, do danas stipendirala je 3300 studenata širom zemlje. Budući stipendisti Hemofarm fondacije u školskoj 2017/2018. godini imaće priliku da budu deo „Mentorskog programa“ i da u kontaktu sa ekspertima kompanije Hemofarm unaprede svoja znanja i veštine neophodne za dalji lični i profesionalni razvoj.


1. Irfan Šabotić Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Medicina
2. Jelena Milošević Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Medicina
3. Mladen Anđić Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Medicina
4. Sandra Đokić Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Medicina
5. Ivana Miljković Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Farmacija
6. Milica Markagić Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Medicina
7. Radmila Dmitrović Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Medicina
8. Iva Miljković Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Farmacija
9. Nikola Isailović Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Medicina
10. Anđela Postolović Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Farmacija

FONDACIJA HEMOFARM RASPISUJE KONKURS ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU ZA DODELU 10 STIPENDIJA

Studentima osnovnih/integrisanih akademskih studija na fakultetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i to na:
- Medicinskim i Farmaceutskim fakultetima, studijski programi: medicina i farmacija
- Tehnološkim fakultetima, studijski program: farmaceutsko inženjerstvo i
- Tehnološkim ili Tehničkim fakultetima, studijski program: inženjerstvo zaštite životne sredine
Konkurs je otvoren za studente treće i viših godina osnovnih/integrisanih akademskih studija na navedenim studijskim programima fakulteta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50.
Studentima završnih godina osnovnih/integrisanih akademskih studija stipendija se isplaćuje do diplomiranja a najduže do kraja školske godine. Osim prosečne ocene, prilikom odabira, kriterijum je i materijalno stanje studenta. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije.
Za kandidate koji budu u užem izboru sprovešće se proces profesionalne selekcije. Profesionalna selekcija obuhvata testiranje i intervju sa kandidatima. Rezultati na profesionalnoj selekciji su jedan od kriterijuma za izbor stipendista.
Budući stipendisti Fondacije HEMOFARM u školskoj 2017/2018. godini imaće priliku da budu deo Mentorskog programa i da u kontaktu sa ekspertima HEMOFARM AD unaprede svoja znanja i veštine neophodne za dalji lični i profesionalni razvoj.
Kandidati koji primaju stipendiju (ili studentski kredit ili bilo koju drugu materijalnu pomoć) za istu školsku godinu, od bilo koje druge ustanove ili organizacije po bilo kom drugom osnovu, nemaju pravo na dodelu stipendije Fondacije HEMOFARM.
Potrebno je da kandidati za dodelu stipendija dostave sledeća dokumenta:
- molbu (opisati stanje u porodici i obrazložiti razloge konkurisanja),
- popunjen obrazac za prijavu na konkurs, koji možete preuzeti ovde

Hemofarm Fondacija – Obrazac za kandidate za opšte stipendije 2017-18
- biografiju,
- originalnu potvrdu fakulteta o upisu godine,
- originalnu potvrdu fakulteta o svim položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem studiranju,
- fotokopije osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta),
- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (može biti starije i od 6 meseci),
- pregled objavljenih radova (ukoliko ih kandidat ima),
- potvrdu o mestu prebivališta iz MUP-a,
- potvrdu Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i
članova njegove uže porodice (obavezno i ukoliko ne poseduju nekretnine),
- izjavu o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje, overenu kod nadležnog organa (kod notara odnosno u opštinama gde ne postoje imenovani notari kod opštinskog organa uprave ili u osnovnom sudu. Izjava mora da bude potpisana od strane dva svedoka),
- potvrdu o prosečnim primanjima roditelja i članova uže porodice u periodu 01.01 – 30.09.2017. godine od poslodavca kod koga je roditelj zaposlen. Za nezaposlene roditelje potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (Napomena: Potvrda iz opštine o proseku primanja po članu domaćinstva nije odgovarajući dokument),
- izjavu o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisana od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (Napomena: Izjava se obavezno dostavlja i u slučaju da kandidat i članovi porodice nemaju bilo kakvih primanja).
- pristanak kandidata na obradu podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrazac pristanka možete preuzeti ovde

Hemofarm Fondacija - PRISTANAK kandidata za opšte stipendije za OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI
- pristanak za obradu podataka o ličnosti članova uže porodice kandidata, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrazac pristanka možete preuzeti ovde

Hemofarm Fondacija - PRISTANAK članova porod. domaćinstva za kandidata za opšte stipendije za OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI
- izjava podnosioca molbe da nije korisnik druge stipendije

Hemofarm Fondacija – Izjava kandidata za konkurs za stipendiju


Obaveštavaju se kandidati koji podnose molbu za dodelu stipendije da se svi podaci sadržani u molbi i njenim prilozima smatraju podacima o ličnosti koje će Fondacija HEMOFARM obrađivati u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs je otvoren od 01.11. do 21.11.2017. godine.
Prijave na konkurs i dokumentaciju kandidati za dodelu stipendija su dužni da dostave lično ili poštom na adresu:

Fondacija HEMOFARM
Prijava na KONKURS za školsku 2017/2018. godinu
Prote Mateje 70
11000 Beograd
www.fondacijahemofarm.org.rs
Rezultati KONKURSA za dodelu 10 stipendija za školsku 2016/2017. godinu studentima osnovnih akademskih studija MEDICINE I FARMACIJE na fakultetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Konkurs je bio otvoren za studente treće i viših godina osnovnih akademskih studija na fakultetima medicine i farmacije koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8.50.

Prilikom odabira, osim prosečne ocene, kriterijum je bio i materijalno stanje studenta.

1. Kristina Jovanović – Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet;
2. Marija Dobrić – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet;
3. Mladen Anđić – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet;
4. Biljana Zogović - Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet;
5. Ivana Miljković – Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet;
6. Marija Miletić - Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet;
7. Radmila Dmitrović – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet;
8. Ivana Perišić – Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet;
9. Aleksa Korugić – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet;
10. Nikoleta Markagić – Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet.