Blog / Kako sačuvati srce društva? / Obrazovanje srca
15/05/2018
Kako sačuvati srce društva?
Obrazovanje srca
Veran Matić, osnivač Fonda B92
Obrazovanje srca
Čini mi se da najveći deo onoga što sam u životu saznao nisam stekao kroz obrazovni proces. Vrednosnu koordinatu pamtim iz porodičnih rituala, razgovora, postulata koje su baka i deka iznosili u normalnoj dnevnoj komunikaciji, a tiču se Deset Božjih zapovesti. Iako su bili vernici, nije to bilo puko nametanje religije, već razgovor o suštini značenja poruke.

Interpretirao sam gradivo lako, bez prevelikog truda, bez većeg unošenja u suštinu, jer nisam osećao potrebu. Više sam učio iz knjiga koje sam samostalno birao iz biblioteke, jer se lektira uglavnom tempirala tako da ili nisam dovoljno zreo za delo, ili me nešto drugo više zanimalo…

Sadržaj tog obrazovnog procesa se nije vezivao ni za srce, ni za dušu, ni za um, na način koji bi predstavljao pravi proces kontinuiranog usvajanja novih znanja, sa stalnom evolucijom…

Ne mislim da je samo problem u tome što smo bili prva generacija „usmerenjaka”, ili to što što smo imali marksizam ili opštenarodnu odbranu… Jednostavno, nije bilo suštine, koordinate koja bi povezivala različita znanja oko jedinstvene ose. Oko srca.

Postulati vezani za kodeks novinara, smisao novinarstva, vrlo su podudarni sa Hipokratovom zakletvom, ili opet sa Deset Božjih zapovesti.

Tako razumem sopstvenu stalnu želju da novinarstvo shvatam kao misiju očuvanja javnog interesa, da lični angažman vezujem za pomoć najslabijima, ali i da sam stanovišta da ništa od toga neće biti moguće ako nema brige oko zdravlja srca (ličnog zdravlja) i za sebe i za druge.

Ne samo da sam nastojim da vodim računa o preventivi, već sam nastojao da to obezbedim i zaposlenima. U početku je vladalo veliko nepoverenje, ali se ono vrlo brzo pretvorilo u masovnu posvećenost preventivnim, sistematskim pregledima.

Kada sam prošle godine pitao prijatelja ortopeda da li sa diskus hernijom koja mi predstavlja veliki problem prilikom šetnji ali ne i prilikom trčanja, mogu da trčim polumaraton, rekao mi je da će mi to svakako više pomoći, nego što će mi napraviti dodatne probleme. U ovim godinama, reč je o izboru, ali je važno da dođete do situacije u kojoj imate izbor. Verujem da se to postiže i preventivom. A mi u zdravstvenom sistemu, u našim životima, ne izdvajamo ni minimalna sredstva niti napor za preventivu. Svi akteri na sceni društvene odgovornosti, fondacije, itd, samo delimično pomažu akcijama, ali reč je o potrebi da obrazovnu suštinu unapredimo na sistemski način. (Na svetskoj skali humanosti, solidarnosti, empatije, nalazimo se na 130-om mestu od 139 zemalja… Mislim da je to nezasluženo, ali je i vrlo zabrinjavajuće, no i vrlo lako rešivo, o tome svedoče predlozi Vladi od strane najbitnijih aktera na sceni dobročinstva).

Danijel Goleman u knjizi Sila dobrote u kojoj analizira filozofije Dalaj Lame navodi da on zagovara obrazovanje srca, u kojem bi od suštinskog značaja bili etika i umeće saosećajnog života. „Ovo obrazovanje pružalo bi osnovna znanja o prirodi uma, počev od dinamike čovekovih emocija, uspešnog usklađivanja emocionalnih impulsa i razvijanja koncentracije, empatije i usrdnosti, veštine nenasilnog rešavanja konflikata, do osećanja zajedništva čitavog čovečanstva… Obrazovanjem srca u čovekovom bi se mozgu osnažio potencijal saosećanja i usrdnosti, što bi zauvrat moglo da proizvede novo i bitno drugačije poimanje ekonomije kod onih koji budu stekli takvo obrazovanje….”

Kada se univerzalne vrednosti ne uspostave kao osnova obrazovnog sistema, već prevagu odnesu suprotnosti - pohlepa, bezobzirnost i drugo, onda se navodno u ime navodne vere vode verski ratovi, u ime Hipokratove zakletve vrše monstruozni eksperimenti, zdravstveni se sistem čini dostupnim samo onima koji su imućni, a osnovu kodeksa u novinarstvu ne čini društveni interes, već interes lako stečenog profita.

Kada su se 5. oktobra dogodile dugo očekivane promene, postulat novih vlasti postao je: „Sada je tržište regulator medijske sfere”, i to je, nažalost, i danas osnova medijske misije.

Kada bismo imali drugačiji obrazovni sistem, koji bi stavljao u temelje svih profesija iste vrednosti kao što su očuvanje čovekove okoline, dobre institucije zdravstvene i socijalne zaštite, pristup za sve, itd, teže bi se postulati pretvarali u svoju suprotnost.

„Publika može da naškodi televiziji” - proročki je esej Umberta Eka iz 1973. godine. Danas smo u začaranom krugu koji je rezultat lošeg obrazovnog sistema, loših odluka političkih i ekonomskih elita, i loših okolnosti, trendova u svetu, u kojima živimo.

Eko u ovom eseju govori o tome da u tako stvorenim medijskim monopolima kao što je bio Berluskonijev (svi državni i većina privatnih kanala u rukama jednog čoveka) i dalje postoje sredstva alternativne komunikacije, ali se ona ne koriste racionalno, jer tvorci semiološke gerile zadaju udarce jedni drugima, umesto da ih zadaju televiziji (medijskom monopolu)…

Iskustvo B92 devedesetih govori u prilog tome da je očuvanje srca društva moguće, stvaranjem paralelnih sistema u okviru kojih su univerzalne vrednosti uslov očuvanja normalnosti i pobede te normalnosti kad-tad… Ali stiče se utisak kao da se udaljavamo i od pokušaja da se okupimo oko univerzalnih vrednosti, i to dosledno.

Nije moguće samo u okvirima određenih segmenata društva izolovano napraviti neki napredak. Mora postojati određena vrsta konsenzusa koji prožima određenu kategoriju društva, srednju klasu, proletarijat, đake i studente...

Važno je da svaka promena bude mirna. Kultura i promocija mira, vezana i za 5. oktobar 2000. godine dokazuje da je to moguće.

Međutim, da nam se ne bi događalo stalno ponavljanje istorije, osnove koje su sadržane u ideji „obrazovanja srca”, moraju postati deo obrazovnog predškolskog i školskog sistema, kojem moraju težiti i porodica i društvo u celini.

A dok ne dođemo do tog nivoa, povedimo računa o sebi, sopstvenom srcu, sopstvenom zdravlju, preventivi, zdravlju najbližih, povedimo računa o bližnjima, budimo solidarni sa slabijima, siromašnima… Uticaće to povoljno i na naše – vaše srce.

Ideja o zaveštanju organa i podsticanju transplantacije koju više godina promoviše Hemofarm fondacija, velika je misija Hemofarm Fondacije koja upravo na najdirektniji način, i praktično i simbolično, govori o tome kako je moguće ličnim i korporativnim angažmanom uticati na poboljšanje preživljavanja, izlečenja, boljeg kvaliteta života, solidarnosti… Presađivanje srca i dalje je u našim glavama velika magija, nekakav vrh medicine, humanosti, solidarnosti…

Verujemo da bi ove godine mogao biti taj trenutak katarze, usvajanje novog zakona koji bi omasovio davalaštvo, i pojednostavio uslove za humanost.
AUTOR TEKSTA
Veran Matić,
osnivač Fonda B92