Blog / Zašto je važna mentorska podrška? / Proces koji ohrabruje
04/09/2018
Zašto je važna mentorska podrška?
Proces koji ohrabruje
Jasna Dimitrijević, upravnica Kolarčeve zadužbine
Proces koji ohrabruje
Mentorstvo je uzbudljiv proces koji ohrabruje i podstiče profesionalno sazrevanje.

Suočavanje sa samim sobom, bilo da ste mentor ili menti, podrazumeva otvorenost, potrebu za razvijanjem, učenjem, ali i spremnost da se razvijanjem kritičke misli napreduje. Taj odnos daje dodatnu snagu, novo samopouzdanje. Daje dodatnu vrednost i smisao onome što radite. Pomaže u preciznijem određivanju ciljeva i rešavanju dilema. Utiče na jasno definisanje odluka.

Pojam kultura ne može da se razdvoji od pojma publika. Institucije kulture, kreirajući svoje sadržaje moraju da imaju u vidu publiku kojoj se obraćaju.

Pitanje učešća mladih u kulturnom životu zajednica postaje sve aktuelnije. Ono je posledica društvene i globalne problematike razvoja publike i nemogućnosti programa različitih institucija da zadovolje potrebe, privuku novu javnost i permanentno rade na obrazovanju koje bi trebalo da nasledi postojeće kulturne sisteme. Stepen brige za mlade koji nemaju skoro nikakav kontakt sa javnom institucionalnom kulturom, porastao je uporedo sa odustajanjem te ciljne grupe u pogledu bilo kakvog interesovanja za participaciju u programima pozorišta, galerija, muzeja, polivalentnih kulturnih centara i dr. Danas je aktuelna tema koje mehanizme uspostaviti za rešavanje tog problema, koji bi bili neki od osnovnih alata za aktivno učestvovanje mladih u realizaciji programa ustanove, organizacije i institucije…

Otvorenost za ideje i projekte mladih, razvoj nove publike i primena novih digitalnih komunikacionih platformi u promociji programa institucije, imperativ su u pozicioniranju za budućnost. Razvoj i napredak institucije kulture ogleda se u spremnosti da se podrže inicijative mladih kroz pružanje mogućnosti da realizuju svoje projekte i ideje, kao i spremnost da mladima prenesemo svoja znanja i iskustva, uključujući i same vrednosti institucije. Nove inicijative i saradnja sa mladima donose potrebnu aktuelnost instituciji kroz nove umetničke prakse, ukazuju na potpuno nove modele komunikacije sa publikom i potencijalnom publikom, a u tom međugeneracijskom odnosu otkrivaju se i novi potencijali institucije.

Mentorstvo je jedan od oblika jačanja institucija, kroz razmenu znanja, ličnih i profesionalnih iskustava.

Mentorstvo je pravi način iskrene podrške svojim saradnicima. I budućim saradnicima. Mentorski programi su važni jer podrazumevaju javnu podšku perpsektivnim profesionalcima iz različitih oblasti.

Mentorstvo je potreba za deljenjem i davanjem, model koji je istovremeno i potreba za ličnim razvojem, potreba za doživotnim učenjem kao i uvažavanjem različitih iskustava iz prakse. Sagledavanje stvari iz drugačije perspektive.

Odnos mentora i mentija nije jednosmeran. On podrazumeva međusobnu motivaciju i želju da kroz novu vrstu odnosa kreiramo pozitivan odnos prema sebi, okruženju, poslu kojim se bavimo, razvoju društva u celini. A razvoj društva nije moguć bez kreativnosti, kulture, znanja, međusobne saradnje i razmene iskustava.

Posao menadžera u kulturi podrazumeva znanje, veštinu, upornost, smelost za inovacije ali i kreativnost, kako u programskoj delatnosti, tako i u organizaciji rada i uspostavljanju modela upravljanja. Za uspeh u upravljanju insitucijama kulture važna su teorijska znanja o menadžmentu u kulturi, kao i permanentno dodatno obrazovanje kroz različite programe na kojima se razmenjuju iskustva i prate trendovi u ovoj oblasti, kao i stiču nova znanja o upravljanju i kulturi. Mentorski programi kao nova inicijativa u radu institucija ili kompanija obezbeđuju drugačiju i bolju vidljivost institucije, ukazuju na potrebne promene u komunikaciji, organizaciji, i utiču na bolje finansijske rezultate.

Moje lično novo iskustvo u komunikaciji na relaciji iskustvo, znanje i očekivanje, promenilo je moj odnos i pristup svakodnevnom poslu i komunikaciji sa saradnicima. Rezultati ovakvih programa su dobri onoliko koliko ste spremni da u međusobnom odnosu prvo precizno postavite, a onda i ostvarite jasno postavljene ciljeve. A pravi rezultati stižu nakon toga! Jednom uspostavljen odnos na relaciji mentor - menti nikad ne prestaje.
AUTOR TEKSTA
Jasna Dimitrijević,
upravnica Kolarčeve zadužbine