Blog / Zašto je važna mentorska podrška? / Mnogo posla? Možda, ali se isplati.
04/09/2018
Zašto je važna mentorska podrška?
Mnogo posla? Možda, ali se isplati.
Tatjana Nikolić, aktivistkinja
Mnogo posla? Možda, ali se isplati.
Idealno je ukoliko u svom okruženju (privatnom, poslovnom, akademskom) imamo mentora ili mentorku koje cenimo, od kojih možemo da učimo i koji sa nama žele da dele znanje i iskustvo. Nažalost, to često nije slučaj. U Srbiji srećom postoje i polako se umnožavaju mentorski programi, i to ne samo oni unutar kompanija, koji potencijalne ili nove zaposlene pripremaju za što uspešniji rad u kolektivu, već i oni nezavisni, koji se fokusiraju na lični i profesionalni razvoj učesnika programa – mentija, nevezano od njegovog ili njenog mesta zaposlenja.

Da li ovakvo mentorstvo, koje nije spontano, već je inicirano i potpomognuto "spolja", izvan samog mentorskog para, može da uspe? Može. Ipak, potrebno je da nekoliko preduslova bude ispunjeno.

Realno, nismo baš navikli na takve odnose sa drugim ljudima, i na takvo učenje. Nenaviknuti smo uglavnom i na takvu vrstu rada na sebi. Mnogo uobičajeniji načini učenja i usavršavanja su predavanja, radionice, treninzi. Ali koliko saveta i tehnika koje čujemo na ovakvim formatima zapravo primenjujemo posle? Nažalost, većina nas samo pohađa radionice, sluša, ali potom ne usvoji mnogo toga, ne primeni i zapravo nema korist od njih, a uložio je vreme. Jedan od razloga jeste taj što nemamo ničiju podršku da posle samog predavanja ili radionice načinimo promene, izmenimo navike, nastavimo sami da se usavršavamo. Mentor je upravo takva podrška, ali preduslov za uspešan mentorski rad je napor da sa jednom nepoznatom ili skoro nepoznatom osobom tokom relativno kratkog vremenskog perioda uspostavimo odnos poverenja, iskrene razmene i saradnje, dovoljno se upoznamo i zbližimo, stavimo sa strane sujetu, stereotipe ili lične nesigurnosti, ali ni ne postanemo (samo) prijatelji i pretvorimo odnos u neformalno ćaskanje.

Posebno je kompleksno i zahtevno imati poverenje, učiti od osobe i posvetiti se aktivno razvoju odnosa sa osobom koja je umnogome različita, sa kojom se ne razumemo lako, koja se ne uklapa u naša očekivanja. Upravo ovakvi mentorski odnosi možda donose i najviše koristi, jer smo konačno u situaciji da dobijemo drugačiju, novu perspektivu. Većina nas se okružuje ljudima sličnim sebi, jer to je bezbedno, tako se manje i preispitujemo – u skladu smo sa standardima okruženja. Zato je još jedan od preduslova verovanje u sebe i samopouzdanje, ali i sposobnost da učimo od drugačijih ljudi, spremnost da mislimo na nove načine i da gradimo odnose sa ljudima bez predrasuda i stereotipa. Nismo lošiji od drugih ako smo drugačiji, i nismo nužno najbolja verzija sebe, ako smo okruženi sličnima! Na samopouzdanju i na razumevanju sebe i drugih se, kao i na većini drugih veština – radi! Mentorski programi mogu da naprave takav mentorski spoj, koji sami mentiji nikada ne bi inicirali i sa mentorima do kojih sami mentiji ne bi došli kroz svoje uobičajene društvene krugove.

U retkim prilikama smo upućeni da razmišljamo dugoročno i strateški o sebi, s obzirom na izazove i veliku količinu posla koji nas svaki dan očekuju. Ipak dugoročno razmišljanje, planiranje i ulaganje u sebe je često neophodno za razvoj i za ozbiljne rezultate, i na taj način mentorstvo treba i posmatrati. Mentori mogu da nam pomognu i prilikom rešavanja aktuelnih izazova, ali pravi uspeh je naći balans između aktuelnih tema i problema i usavršavanja u skladu sa dugoročnim ambicijama i željama za narednih tri ili pet ili deset godina. Rezultati mentorstva se ne vide nužno odmah, i prihvatanje ovih aspekata mentorstva omogućiće nam korišćenje njegovog punog potencijala. Gledajmo širu sliku!

Mentorski programi traju ograničeno, i važno je iskoristiti ih u trenutku kada učestvujemo. Sa druge strane, mnogi od nas strahuju da ne propuste važne prilike te prihvataju veliku količinu obaveza, bez realne procene svojih kapaciteta. Svestranost, užurbanost, stres i zauzetost nisu nužno vrline. U ovom slučaju, ako smo se na to odlučili i prijavili se za program, važna je posvećenost pronalaženju vremena, motivacije i energije za lični razvoj i usavršavanje. Poštovanje svog vremena, vremena mentora, zajedničkih dogovora, kao i odgovornost prema procesu važni su preduslovi za uspeh.

Mnogo posla? Možda, ali se isplati.
AUTOR TEKSTA
Tatjana Nikolić,
aktivistkinja