Blog / Zato što mi je stalo / Dobro obrazovanje za aktivno stanovništvo
28/12/2018
Zato što mi je stalo
Dobro obrazovanje za aktivno stanovništvo
Norbert Beckmann - Dierkes direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji i Crnoj Gori
Dobro obrazovanje za aktivno stanovništvo
Živimo u svetu koji se veoma brzo menja i gotovo svakodnevno susrećemo se sa novim izazovima u našem društvu, privredi i načinu života. Po mom najdubljem uverenju jedini način da savladamo sve vrste prepreka na koje možemo da naiđemo jeste da mladima damo šansu da steknu dobro obrazovanje i da ih formiramo kao aktivne građane.

U ovo naše vreme najvažniji resurs jedne zemlje ne predstavlja više samo sirovina koja leži duboko u steni ispod zemlje, niti količina fizičke radne snage koja može da ispuni fabrike. Najveće blago koje danas jedan narod može nazivati svojim nalazi se u glavama ljudi i u njihovoj sposobnosti da razmišljaju kreativno o rešenjima u složenim situacijama. Obrazovanje i neprekidan razvoj od presudne su važnosti u osposobljavanju umova mladih ljudi da postanu stručnjaci spremni za budućnost i građani koji su sposobni da preuzmu odgovornost za svoj narod, društvo kao i za svoju ličnu budućnost. Ovo nije jednosmerni tok aktivnosti, mladi nisu pasivna gomila ljudi koju treba oblikovati kao glinu. Na svom radnom mestu, u Fondaciji Konrad-Adenauer svakodnevno viđam mlade ljude sa očima punim pitanja – koji u sebi nose žeđ za znanjem koja traži da bude utoljena.

Naš program stipendija stvoren je da bi pomogao tim mladim studentima i akademcima da se dalje razvijaju, da im pruži šansu za podizanje ličnog nivoa stručnosti kao i da izrastu u aktivne građane spremne da učestvuju u demokratskim procesima.

Ovakvom aktivnošću pokazujemo svoju posvećenost idealima Evropske unije i njenim programskim planovima da stvori društvo dobro obrazovanih i aktivnih građana sposobnih da preuzmu svoju ulogu demokratskih vladara u državi.

Ovo nije jedini cilj u ovom neprekidnom tekućem procesu. Živimo u svetu visoke tehnologije, u svetu gde promene mogu da se dogode toliko brzo, da odgovoriti na nova događanja sutra već može da bude prekasno. Želim da naglasim da se ovakve promene ne odnose samo na hardver i softver računara već i na gomilu informacija, od politike do novih ideja i zamisli za naš društveni svet koji svakodnevno nastaje iz naše digitalne realnosti.

Srbija je odlučila da želi da postane članica Evropske unije, što takođe znači i da zemlja iskreno želi da učestvuje u procesu obrazovanja i formiranja svojih građana. Već su načinjeni krupni koraci i može se reći da stvari idu u pravom smeru – sa novim Zakonom o dualnom obrazovanju i snažnom reformom celog sektora obrazovanja. Još uvek je ostalo dosta posla, ali Srbija može da računa na iskrenu podršku od svojih partnera čitavim putem do evropske porodice.

Kada neko odluči da stekne bolje obrazovanje, takođe donosi i odluku da preuzme više obaveza za društvo u kojem živi. Za ovakav korak potrebna je izvesna doza odvažnosti i hrabrosti. Divno je videti da Srbija ima toliko mnogo hrabrih mladih ljudi – oni predstavljaju njenu najvažniju i najvredniju dragocenost.
AUTOR TEKSTA
Norbert Beckmann - Dierkes
direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji i Crnoj Gori