Blog / Zato što mi je stalo / Odgovornost počinje od nas
28/12/2018
Zato što mi je stalo
Odgovornost počinje od nas
Dr Ana Martinoli, vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti
Odgovornost počinje od nas
Kraj godine i početak nove su vreme inspiracije, ohrabrenja i motivacije da popravimo “stare” (reprizne?) greške, da uradimo nešto sveže, drugačije, bolje, da donesemo odluke, čuvene “rezolucije”, koje će nam život učiniti kvalitetnijim, ispunjenijim. Te odluke su, najčešće, vezane za nas same - kako da budemo zdraviji, odmorniji, kako da bolje potrošimo ono malo slobodnog vremena i novca, kako da više čitamo, šetamo, odmaramo, kuvamo, izlazimo (moguće je odabrati više opcija). Vrlo retko, naše novogodišnje rezolucije su vezane za grupe, zajednice, bilo kakav oblik kolektiviteta kojem ne pripadamo po liniji porodice. Zaneseni sjajem novogodišnjih ukrasa koje raspoređujemo po svojim stanovima zaboravljamo da ispred naših vrata počinje prostor kojem pripadamo i o kom je, takođe, potrebno voditi računa. A ta briga je mnogo kompleksnija od paljenja sjajnih lampica.

Svi smo deo globalne zajednice i svi smo odgovorni za probleme kao što su zagađenje životne sredine, globalno zagrevanje, klimatske promene.

Želim da naša planeta ostane zdrava, čista, zelena i bogata najneverovatnijim životinjskim vrstama i zato godinama unazad svakog meseca participiram u aktivnostima WWF-a, a zahvaljujući opciji Adopt an animal. Želim da verujem da bar jedan polarni medved danas čeka božićne praznike zato što mi je do njega stalo.

Dakle, možda ove godine svoje novogodišnje rezolucije možemo da proširimo nekom aktivnošću, angažmanom ili, makar, donacijom koja će biti usmerena ne na naše lične potrebe i ambicije, već na poboljšanje uslova života na ovoj čarobnoj Planeti koju delimo.

Ako su za vas globalni problemi previše “daleko” ili previše apstraktni, sigurna sam da možemo da pronađemo nešto do čega nam je stalo “bliže kući”. Zapravo, postoje važne inicijative koje se odvijaju bukvalno ispred naših ulaza i zgrada. Za mene je jedno od najinspirativnijih otkrića u 2018. godini bila svest o značaju, snazi i uticaju male, lokalne zajednice na kvalitet života. Naš svakodnevni život može da postane bolji zato što nam je stalo do zajednice u kojoj živimo.
Zahvaljujući maštovitim, hrabrim, nesebičnim pojedincima i njihovim akcijama počela sam da verujem da ukoliko se udruže jedan ulaz, jedna zgrada, jedna ulica – ukoliko se okupe oko zajedničkog interesa i cilja – promena dolazi odmah i jasno je vidljiva.

Trash Hero Beograd je lokalni ogranak globalnog pokreta koji za cilj ima da okupi građane u akcijama čišćenja svoje neposredne životne okoline. U čak 14 akcija u godini koja prolazi, uključujući i čišćenje Savskog jezera, okupilo se skoro 400 građana različitih delova Beograda koji su zajedno uklonili preko 5 tona smeća.
Na liniji ove akcije je i Kritična masa, ponovo organizovana od strane građana, podrazumeva grupnu vožnju po ulicama Beograda sa ciljem podizanje svesti o ravnopravnom učešću biciklista u urbanom saobraćaju.

Tako je u finalu 2018. godine moja rezolucija da iduća godina ne bude posvećena (samo) mojim željama, prohtevima i ciljevima, već nama – komšijama, sugrađanima, ljudima sa kojima delim radni i životni prostor.

Zato što mi je stalo (da grad u kom živim bude čistiji, uređeniji, prilagođen svima nama koji vozimo bilo šta na dva, tri ili četiri točka, trčimo, pečašimo...) u 2019. ću postati Trash Hero za svoj blok i konačno ću da izvezem jednu celu turu Kritične mase. Obećavam!
AUTOR TEKSTA
Dr Ana Martinoli,
vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti