Blog / Zato što mi je stalo / Ljubav, vera, nada
28/12/2018
Zato što mi je stalo
Ljubav, vera, nada
Prof. dr Dragan Dankuc, upravnik Klinike za bolesti uha, grla i nosa Kliničkog centra Vojvodine i profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Ljubav, vera, nada
Najveće vrednosti jednog života su iskazane kroz ljubav, veru i nadu. Ljubav prema pretcima, roditeljima, braći i sestrama, deci, prijateljima, pacijentima i kolegama. Ljubav prema svevišnjem, duhovnosti, umetnosti, nauci i životu u opšte je pokretač svakog života. Ljubav prema profesiji i stvaralaštvu čini naša dela još većim. Bez ljubavi se ne može živeti. Ljubav rađa nove živote i čini čoveka boljim.

Vera u Boga, čoveka i u životne vrednosti čini nas jačim, istrajnijim i doslednim u borbi za opšte dobro. Vera doprinosi da životne probleme lakše rešavamo i prevazilazimo sve naše teškoće. Vera nam daje snagu da istrajemo i budemo uvek pozitivno nastrojeni. Vera pomaže i u najtežim situacijama. Vera se ne sme izgubiti.

Nada je vera u budućnost. Nada ispunjava sve naše najlepše želje. Nada je i spas za najteže trenutke u životu. Nada je neophodna u postavljanju novih životnih zadataka. Nada nam omogućava da verujemo u bolje sutra. Nada doprinosi boljem životu. Nada je svetlost koja nas greje. Nada je spona između prošlosti i lepše budučnosti. Nada nikad ne umire.
AUTOR TEKSTA
Prof. dr Dragan Dankuc,
upravnik Klinike za bolesti uha, grla i nosa Kliničkog centra Vojvodine i profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu