IZVEŠTAJI O RADU
Rad Hemofarm fondacije izraz je društvene odgovornosti kompanije Hemofarm i ljudi koji u njoj rade.
SVI IZVEŠTAJI O RADU
PROČITAJ VIŠE
Finansijski izveštaj 2017.
PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
Finansijski izveštaj 2016.
PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
Finansijski izveštaj 2015.
PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
Finansijski izveštaj 2014.
PROČITAJ VIŠE
Finansijski izveštaj 2013.
PROČITAJ VIŠE
Finansijski izveštaj 2012.
PROČITAJ VIŠE