NAŠ TIM
Tim Hemofarm fondacije čine odgovorni i posvećeni profesionalci u čijem fokusu rada je briga o zdravlju ljudi, unapređenje kvaliteta usluga u zdravstvenom sistemu Srbije i jačanje javno-privatnih partnerstava koja mogu da doprinesu podizanju kvaliteta života pojedinca i društva.
TIM HEMOFARM FONDACIJE
PROČITAJ VIŠE
Suzana Đorđević
DIREKTORKA
Suzana Đorđević je na poziciji direktorke Hemofarm fondacije od aprila 2015. godine. Karijeru je počela '90-ih godina kao novinarka Informativnog programa Radija Studio B u kojem je radila do 2005. godine. Uporedo sa radom u Studiju B angažuje se i u civilnom sektoru, a od 2007. godine bila je na poziciji savetnice za medije u organizaciji Građanske inicijative. Od 2010. do 2013. godine obavljala je funkciju izvršne direktorke prvog ekološkog fonda u Srbiji - Ecotopia. Stečeno znanje i iskustvo preporučuju je za poziciju savetnice za medije u Vladi Srbije na kojoj je bila do dolaska u Hemofarm fondaciju. Suzana Đorđević je član Saveta za filantropiju Vlade Srbije, Savetodavnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj - NALED i Upravnog odbora Srpskog filantropskog foruma. Društveno-odgovorne kampanje i akcije koje je vodila nagrađene su brojnim priznanjima u zemlji i svetu, uključujući Golden Drum, UEPS i VIRTUS.
PROČITAJ VIŠE
Milena Rajković
PROJEKTNA MENADŽERKA
Milena Rajković je članica tima Hemofarm fondacije od januara 2017. od kada koordinira Program za obrazovanje u okviru kog je iste godine pokrenut i Mentorski program. Već u prvoj godini realizacije, program je nagrađen nagradom u kategoriji korporativno volontiranje koju dodeljuju Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje. Milena je deo projekata, kampanja i akcija fondacije od kojih su najznačajnije i sa najviše priznanja u zemlji i svetu „Najvažniji poziv u životu“- kampanja o doniranju i transplantaciji organa i „Ne dozvoli da pukne“ - kampanja za prevenciju visokog krvnog pritiska. Karijeru je počela krajem 90-tih godina kao aktivna violinistkinja, menadžerka gudačkog kvarteta „INTERMECO“. Od 2010 – 2015. bila je direktorka UK „Parobrod“ – kulturnog centra opštine Stari grad u Beogradu, gde je vodila preko 1500 projekata i programa u oblasti kulture, obrazovanja i društvene odgovornosti.
PROČITAJ VIŠE
Goga Vučković
PROJEKTNA MENADŽERKA
Goga Vučković je u Hemofarm fondaciji od 2014. godine gde koordinira projektima, kampanjama i akcijama od kojih je najznačajnija kampanja o doniranju i transplantaciji organa „Najvažniji poziv u životu“. Goga danas uspešno koordinira društvenim mrežama Hemofarm fondacije – Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Karijeru je počela zastupajući u Srbiji letnju školu jezika "Omnilingua" iz Sanrema. Bila je i menadžerka Nataši Vučković, petostrukoj šampionki Srbije u tenisu, a 2010. godine pokrenula je online servis za proizvodnju foto-knjiga GogaBook.
PROČITAJ VIŠE
Alena Pajić
PROJEKTNA MENADŽERKA
Alena Pajić je od 1994. godine u kompaniji Hemofarm, a od 2000. godine je u Hemofarm fondaciji gde je najpre radila na poziciji poslovne sekretarke a danas je na poziciji projektne menadžerke. Alena uspešno koordinira nacionalnom kampanjom “Svim srcem za zdravlje” koja ima za cilj brigu o zdravlju ljudi kroz podizanje kvaliteta usluga u zdravstvenom sistemu Srbije. Samo u periodu od 2015. do 2017. godine, Hemofarm fondacija je realizovala program podrške u vidu medicinskih aparata i opreme za preko 50 zdravstvenih institucija u Srbiji.
PROČITAJ VIŠE
UPRAVNI ODBOR
PROČITAJ VIŠE
Znanje kao resurs
Donošenje odluka od društvenog značaja zahteva profesionalan, raznolik, talentovan i komplementaran tim. Upravni odbor Hemofarm Fondacije već godinama nastoji da podrži najbolje i najkvalitetnije društvene projekte. Rad Hemofarm Fondacije je izraz društvene odgovornosti kompanije Hemofarm i ljudi koji čine kompaniju.
PROČITAJ VIŠE
Zoran Sekulić
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Predsednik upravog odbora je od februara 2016. godine. Osnivač je i direktor FoNeta, prve privatne novinske agencije u Srbiji. Bio je novinar agencije Tanjug i Radio Beograda 202. Rođen je 1958. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.
PROČITAJ VIŠE
Sanda Savić
ČLANICA UPRAVNOG ODBORA
U julu 2014. godine imenovana je za direktorku Korporativnih poslova i komunikacija Hemofarma. Bila je programski direktor RTV-a, direktor i urednik informativnog programa RTV B92 i jedan od osnivača RTV B92, kao i novinar – urednik na Radio Beogradu. Rođena je 1968. godine, a diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
PROČITAJ VIŠE
Marko Devrnja
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Direktor tima za operativni marketing za oblast Jugoistočne Evrope u kompaniji Hemofarm. Više od 15 godina iskustva u farmaceutskoj industriji, rastao i razvijao se zajedno sa Hemofarmom sa pozicije saradnika, preko menadžera tima, do direktora multifunkcionalnog tima u sektoru marketinga i prodaje. Rođen 1975. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
PROČITAJ VIŠE
Sonja Liht
ČLANICA UPRAVNOG ODBORA
Sonja Liht je predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Sonja je predsednica UO Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju i članica savetodavnog odbora ženevskog Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF); ženevskog Centra za bezbednosnu politiku (GCSP); kao i Evropskog saveta za spoljne poslove (ECFR). Članica je i izvršnog odbora Džeferson (Jefferson) instituta u Beogradu i Vašingtonu, kao i Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Sonja Liht nositeljka je brojnih međunarodnih priznanja: Zvezde italijanske solidarnosti i francuske Legije časti (2008), ličnost godine Nedeljnika Vreme (2007). 2015. godine provela je četiri meseca u Robert Boš fondaciji u Berlinu kao učesnica programa Rihard fon Vajcaker.
PROČITAJ VIŠE
Svetozar Putnik
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Prof. dr Svetozar Putnik je direktor Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je kasnije magistrirao i doktorirao. Profesor je na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završio je specijalizaciju iz opšte hirurgije i subspecijalizaciju iz kardiohirurgije. Bio je na usavršavanju u Holandiji, SAD i Francuskoj. Kao autor i koautor objavio je brojne radove. Glavni je istraživač međunarodnog projekta „Avatar“ koji je pokrenut u Kliničkom centru Srbije. Do sada je samostalno izveo preko 5000 kardiovaskularnih procedura i značajan broj operativnih zahvata iz oblasti periferne vaskularne hururgije i implantacije samostalnog pesmejkera. Prof. dr Svetozar Putnik je jedan od pokretača programa mehaničke potpore cirkulacije i transplatacije srca kao i hirurgije koronarnih arterija na kucajućem srcu.
PROČITAJ VIŠE