NAGRADA ZA IZUZETNOST
Hemofarm fondacija ustanovila je Nagradu za izuzetnost koju, počev od 2018., dodeljuje svake godine za izuzetna dostignuća u oblasti zdravlja, obrazovanja i kulture. Nagrada, koja je u obliku statue ždrala, simbol je istrajnosti i dugovečnosti i predstavlja podršku idejama i projektima koji menjaju lice društva na bolje.
Prva Nagrada za izuzetnost uručena je Vigoru Majiću, direktoru Istraživačke stanice "Petnica".

Hemofarm fondacija ustanovila je Nagradu za izuzetnost kao krunu četvrt veka dugog rada na stvaranju boljih uslova u zajednici tokom kojih je realizovano 2.000 aktivnosti u vrednosti od 12 miliona evra.

Dobitnik prve Nagrade za izuzetnost, ustanovljene 2018. godine, je Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice "Petnica". Vigor Majić je zajedno sa velikim timom bivših i sadašnjih naučnika tokom više od dve decenije razvio autentičan model izvanškolskog obrazovanja, uspevajući da zadrži visok nivo kvaliteta i širok uticaj na čitave generacije mladih ljudi, ali i na stotine nastavnika. Nagradu za izuzetnost Hemofarm fondacije Vigoru Majiću uručio je Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarm grupe. Nagradu u obliku statue ždrala, rad umetnika Aleksandra Vaca, čini i novčani deo.

Hemofarm fondacija formirala je Komitet za dodelu Nagrade za izuzetnost koji čini sedam članova među kojima su Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarm grupe, Veran Matić, predsednik Fonda B92 i predsednik Komiteta za dodelu Nagrade za izuzetnost, Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice “Petnica” i prvi dobitnik Nagrade za izuzetnost, prof. dr Svetozar Putnik, direktor Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije, prof. dr Vera Artiko, direktorka Centra za nuklearnu medicinu Kliničkog Centra Srbije, dr Đorđija Petkoski, predavač na Vorton biznis školi Univerziteta u Pensilvaniji i konsultant Svetske banke i Nikola Ivica, doktorant iz biologije na univerzitetu MIT.

Biografije članova Komiteta za dodelu Nagrade za izuzetnost možete pogledati OVDE.

Komitet donosi odluku o tome ko će biti nagrađen na osnovu pristiglih predloga u oblasti zdravlja, obrazovanja i kulture i na taj način dodatno afirmiše pojedinca, grupu, organizaciju, instituciju i njihove projekte koji menjaju lice društva na bolje. Pravo na podnošenje predloga za dodelu nagrade imaju predlagači sa teritorijie Srbije i to: članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpskog lekarskog društva, profesionalni naučni radnici i/ili univerzitetski nastavnici, direktori instituta, javnih i drugih zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih ustanova, direktori kliničko-bolničkih centara iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, udruženja pacijenata, civilni sektor (organizacije, fondovi i fondacije) i direktori i glavni i odgovorni urednici medija.

Pravo na podnošenje predloga za nagradu imaju i sami članovi Komiteta pod uslovom da podneti predlozi ne ispunjavaju kriterijume i merila koji su utvrđeni od strane Komiteta, koji odluku o dodeli godišnje nagrade donose na osnovu dostavljenih predloga i sopstvene procene i uverenja. Rok za podnošenje predloga je do 01.03. tekuće kalendarske godine. Proces evaluacije primljenih predloga je do 30.04. tekuće kalendarske godine od strane Komiteta za nagrade a svečana ceremonija objavljivanja imena dobitnika i uručenja godišnje nagrade obavlja se u maju tekuće kalendarske godine.

OVDE možete preuzeti formular i predložiti svog kandidata za nagradu u oblasti zdravlja, obrazovanja i kulture. Predlog možete poslati na mail: nagradazaizuzetnost@hemofarm.com
PROČITAJ VIŠE