Upoznajte naše MENTORE
Ronald Seeliger
generalni direktor Hemofarm AD

Zašto je važno imati mentora?

Svi mi dolazimo na ovaj svet uz roditelje koji brinu o nama, usmeravaju nas prema budućim uspesima i grade nam iskustva i znanje o svetu u kome živimo; posle toga tu su naši vaspitači i učitelji, naši treneri fudbala ili bilo kog drugog sporta; čak i kada završimo sa tinejdžerskim periodom, tu su profesori da nas vode kroz vreme provedeno na univerzitetu. A onda smo iznenada prepušteni sami sebi, da postanemo profesionalci i da napravimo nešto od prethodno naučenog. A to, moram priznati, nije fer. Svima nam je i dalje potrebno usmeravanje, ali u isto vreme, tako malo nam se pruža.

PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
Joan Duru Popić
Rukovodilac tima za razvoj portfolia Hemofarm AD

Investicija u profesionalni uspeh mentija

U našem programu mentiji su inteligentni mladi ljudi, studenti sa velikim očekivanjima u budućim profesionalnim karijerama, a Hemofarm je svakako kompanija koja u Srbiji i u regionu može pružiti pre svega stručno znanje, kao i mogućnost sticanja slike pozitivnog primera korporativne kulture, ali i priliku da se prođe jedan osnovni nivo edukacije iz sveta biznisa u farmaceutskoj industriji. U ovakvoj uzrastnoj interakciji, ovi mladi ljudi otkrivaju nama mentorima nove ideje i načine razmišljanja, koji nose energiju nove generacije koja je ujedno i budućnost razvoja svake kompanije.

PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
Vesna Cvrkota
Rukovodilac službe transfera Hemofarm AD

ZAŠTO JE VAŽNA MENTORSKA PODRŠKA

Suština mentorske podrške je da studenti, mladi stručnjaci i buduće kolege na početku svojih karijera dobijaju savete i razmenjuju iskustva i znanja sa osobama koje su se već dokazale na profesionalnom polju. Mentorska podrška je vrlo važna. Imati ljude kraj sebe koje možete da pitate za savet i mišljenje kada ne znate kako najbolje da rešite problem predstavlja veliku stvar. Ljudi sa iskustvom često lako mogu ne samo da vide rešenje nedoumica i/ili problema koji imate ispred sebe u datom trenutku, već mogu pomoći da uvidite i neke dalje probleme koje niste ni znali da imate.

PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
Milana Ljubičić
Šef proizvodnog odeljenja, Odeljenje efervescentnih formi Hemofarm AD

Razvijanje samopouzdanja i izgradnja ličnih kapaciteta

Jedna od značajnih životnih uloga je uloga mentora. To je period kada je potrebno pružiti punu podršku, ponuditi savete za usmerenje, stati uz mentija i preneti mu znanje koje će mu pomoći kako u ličnom tako i u profesionalnom razvoju. Svrha mentorske podrške je razvijanje samopouzdanja, izgradnja ličnih kapaciteta i plana razvoja. Ovaj proces neformalnog prenosa znanja i psihosocijalne podrške koji je zasnovan na komunikaciji je obostrano značajan, kako za mentija tako i za samog mentora.

PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
Milena Cvijan
Samostalni stručni saradnik, Pogon sterilnih proizvoda Hemofarm AD

ZAŠTO JE VAŽNA MENTORSKA PODRŠKA

Ono što je najlepše kod Mentorskog programa Hemofarm fondacije jeste da sam koncept mentorstva podstiče razvijanje kulture razmene znanja i iskustva (između mentora i mentija) i time zagovara ideju konstantnog učenja, odnosno sticanja novih znanja i iskustava. Stoga se iskreno nadam da će ovaj program nastaviti da živi i sa narednim generacijama mladih studenata.

PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE