Stipendisti generacije 2018/2019
Aleksandra Tešić
V godina Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2018/2019. i brend ambasador Hemofarm AD.
PROČITAJ VIŠE
Anđela Postolović
V godina Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2017/2018, 2018/2019. i brend ambasador Hemofarm AD
PROČITAJ VIŠE
Dragana Sukur
V godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, studijski program: farmacija, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2018/2019
PROČITAJ VIŠE
Jelena Nojner
VI godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2018/2019
PROČITAJ VIŠE
Ksenija Joksimović
VI godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2018/2019
PROČITAJ VIŠE
Nikola Isailović
VI godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2017/2018, 2018/2019
PROČITAJ VIŠE
Nina Vico
VI godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2018/2019
PROČITAJ VIŠE
Mladen Anđić
VI godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

“Program stručne letnje prakse je jako dobro osmišljen i pokazuje odlučnost ljudi koji su kreirali Mentorski program da isti još više unaprede i učine korisnijim. Kao stari stipendista Hemofarm fondacije, i polaznik Mentorskog programa još od njegovog početka, ne mogu a da ne pohvalim stalnu tendenciju napredovanja Mentorskog programa. Takođe značajnim smatram što smo svi dobili priliku da upoznamo kulturu poslovanja u Hemofarmu i da se lično uverimo da zaposleni gaje ideje koje su proklamovane od strane Hemofarma a ujedno su to civilizacijske vrednosti svima nama bliske.”
PROČITAJ VIŠE
Sara Novković
IV godina Tehnološko metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2018/2019
PROČITAJ VIŠE
Marija Vučić
V godina Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Hemofarm fondacije generacija 2018/2019
PROČITAJ VIŠE