SVIM SRCEM ZA ZDRAVLJE
SVIM SRCEM ZA ZDRAVLJE
SVIM SRCEM je nacionalna kampanja Hemofarm fondacije koja ima za cilj brigu o zdravlju ljudi kroz podizanje kvaliteta usluga u zdravstvenom sistemu Srbije.

Samo u periodu od 2015. do 2019. godine, Hemofarm fondacija je realizovala program podrške za više od 50 zdravstvenih institucija. Podrška u vrednosti od oko 475.000 evra ogledala se najvećim delom u nabavci medicinskih aparata i opreme kao i druge opreme za unapređenje uslova rada i pomoći za realizaciju stručnih skupova. U 2018. godini, Hemofarm fondacija je realizovala pomoć opremanja domova zdravlja u izrazito nerazvijenim opštinama u Bosni i Hercegovini donacijom medicinske opreme u vidu laboratorijske opreme, EKG aparata, defibrilatora i aspiratora.

Nacionalna kampanja SVIM SRCEM je izraz opredeljenja kompanije Hemofarm i Hemofarm fondacije za izgradnju javno-privatnih partnerstava sa institucijama sistema koja doprinose poboljšanju kvaliteta života ljudi i zajednice u kojoj žive.
PROČITAJ VIŠE