Vesti / Empatijom do uspeha u ličnom i profesionalnom životu
21/06/2018
Empatijom do uspeha u ličnom i profesionalnom životu
Empatijom do uspeha u ličnom i profesionalnom životu
Predavanjem pod nazivom “Empatični lider: Kako se stvarno povezati sa ljudima i postići više!” profesora dr Nikolaosa Dimitriadisa, regionalnog direktora Internacionalnog fakulteta Univerziteta Šefild (Sheffield), završen je prvi semester Mentorskog programa Hemofarm fondacije u 2018. godini.

Ovo je bila prilika da stipendisti Hemofarm fondacije poslušaju jedinstveno predavanje dr Dimitriadisa o empatiji kao jednoj od ključnih veština za postizanje uspeha u ličnom i profesionalnom životu. Savremena istraživanja u oblasti empatije otkrivaju da su naši mozgovi već programirani za empatiju, ali da bismo i zaista vodili produktivan i smislen život, mi moramo biti u stanju da svakodnevno aktiviramo te naše empatijske sposobnosti u mozgu i da ih efikasno koristimo. Stručnjaci tvrde da je za stvaranje, negovanje i širenje pobedničkih odnosa empatija ključna, pa je zato treba primenjivati u najvećoj mogućoj meri.“Ako želimo da stvorimo bolje društvo i okruženje kako za građane tako i za zaposlene, biznis uopšte, moramo pod hitno da promenimo model komuniciranja”, rekao je profesor Dimitriadis polaznicima Mentorskog programa objašnjavajući da nam je “mozak ispran ustaljenim načinom vaspitanja, školovanja i da se više ne osećamo kao ljudi, već kao homo ekonomikusi. Kada nekome kažete „Ignoriši intuiciju!“ ili „Empatija te čini slabim!“, vi zapravo upadate u zamku homo ekonomikus mentaliteta koji je nenaučan, dogmatski, surov i zaslužan za većinu mana i grešaka u našem životu”, kazao je profesor. Prema njegovim rečima, na suprotnoj strani nalazi se tzv. „brain centric“ pristup zasnovan na najnovijim saznanjima različitih nauka koja se odnose na stvaranje smislenijeg ponašanja i povezivanja ljudi kroz dublju konekciju sa sopstvenim mozgom.

“Razvojem nauke i tehnike dobili smo priliku da bolje razumemo način funkcionisanja mozga i steknemo uvid u to šta se dešava u njemu kada donosimo odluku o nečemu i kada se ponašamo na određen način. Ono što vidimo je jednostavno neverovatno – empatija i saradnja su ono što nas zapravo čini ljudima. Egocentričan i nefleksibilan pristup homo ekonomikusa danas je u potpunosti naučno prevaziđen“, tvrdi profesor Dimitriadis.

Tokom predavanja, saradnik profesora Dimitriadisa, Mateo Veneruči (Matteo Venerucci), merio je nivo empatije koju su kod učesnika Mentorskog programa izazvale fotografije ljudi različitih raspoloženja i osećanja. Zaključeno je da je empatija, u stvari, jedna od top veština poželjnih u biznisu, da je preduslov za otvorenu komunikaciju, podsticanje drugih da slobodnije iznesu svoje ideje i predloge, kao i za stvaranje radnog okruženja koje podstiče nastanak kreativnih rešenja.Profesor dr Nikolaos Dimitriadis bavi se primenom neurološke i bihejvioralne nauke u oblasti marketinga, komunikacija i liderstva više od decenije. Doktorat i MBA stekao je na Univerzitetu Šefild (Sheffield) gde se trenutno nalazi na poziciji direktora za razvoj. Autor je knjiga "Neuronauka za lidere: Intelektualno adaptivni pristup liderstvu" i "Unapređeno upravljanje marketingom: principi, veštine i alati".
AUTOR TEKSTA