Vesti
Uspešna komunikacija se uči, ne stiče se rođenjem
O tome kako da efektno formulišemo svoje ideje, kako da se pripremimo za nastup, govorimo i krećemo, kako da prevaziđemo tremu i odgovorimo na druge nepredvidive situacije, u okviru Mentorskog programa “Možeš i ti” stipendistima Hemofarm fondacije i njihovim mentorima govorio je Relja Dereta, konsultant i trener prezentacijskih i komunikacijskih veština, instruktor argentinskog tanga i osnivač i direktor firme Epic Assistants.

„Budući da su u pitanju veštine, one zahtevaju da se vežbaju. Dugogodišnje, ukorenjene navike i maniri, svakodnevnim radom mogu se uspešno prevazići i unaprediti“ istakao je Relja tokom radionice u okviru koje su učesnici bili u prilici da putem niza vrlo konkretnih vežbi unaprede ključne aspekte prezentacijskih i komunikacijskih veština.

Kao preduslov svakog uspešnog javnog nastupa Relja je istakao značaj rada na konceptu izlaganja (šta je cilj našeg izlaganja, da li želimo da ubedimo, inspirišemo ili samo informišemo), strukturi izlaganja (kako osmisliti ono što hoćemo da kažemo i kako postići željeni efekat) i neverbalnoj komunikaciji, koja čini više od 55% uspešnosti javnog nastupa. Ono što razlikuje ubedljivog, veštog, elokventnog pregovarača od drugih jeste njegovo aktivno učešće u komunikaciji. Imajući u vidu sve aspekte uspešnog javnog nastupa, neophodno je da postoji njihova povezanost odnosno da telo, intonacija i izrečeni sadržaj budu usklađeni.

„Svest o svom fizičkom i mentalnom stanju ali i ovladavanje tehnikama koje pomažu da uspešno prenesemo poruku i srušimo barijere koje imamo u komunikaciji, veštine su koje se uče i svakodnevno vežbaju a koje mogu pomoći u postizanju ličnih i profesionalnih ciljeva“, naglasio je Relja Dereta i podsetio da je Vinston Čerčil, jedan od najvećih svetskih političara i govornika svakog dana sat vremena vežbao za svoj nastup.

Relja Dereta je dugogodišnji trener u oblasti javnog nastupa, argentinskog tanga i aktivizma. Jedan je od osnivača i direktor firme Epic Assistants, gde je kao konsultant i trener prezentacijskih i komunikacijskih veština savetovao svetske eksperte, menadžere, naučnike, predavače, kreativne radnike i druge u formulisanju njihovih ideja. Kao instruktor argentinskog tanga i koordinator projekata u Institutu Tango Natural, pomogao je u izgradnji Instituta u najveću organizaciju tog tipa u Evropi. Osnivač je Škole aktivizma, gde je stotine mladih učio kako da osmisle i sprovedu svoje ideje i jedan je od govornika na TED & TEDx konferencijama.