Vesti
Počeo novi ciklus mentorskog programa “Možeš i ti”
“Speed dating” sesijom namenjenom novoj generaciji stipendista fondacije 2019/2020, otvoren je četvrti ciklus Mentorskog programa Hemofarm fondacije “Možeš i ti”. “Speed dating” u kojem su učestvovali mentori, eksperti kompanije Hemofarm AD i njihovi mentiji, stipendisti Hemofarm fondacije, organizovan je u cilju njihovog bližeg upoznavanja i postavljanja ciljeva na kojima će raditi tokom ove godine. Stipendisti će tokom individualnog rada sa mentorima imati priliku da se upoznaju sa oblastima i procesima rada u Hemofarmu AD, vodećoj farmaceutskoj kompaniji u Srbiji i regionu.

Rad sa mentorom ali i otvorena predavanja, radionice i treninzi organizovani u okviru Mentrskog programa fondacije, predstavljaju priliku da ovi mladi ljudi unaprede svoja ekspertska znanja i poslovne veštine, da se upoznaju sa poslovnom, korporativnom kulturom kompanije što će značajno doprineti njihovom daljem ličnom i profesionalnom razvoju i zapošljavanju u našoj kompaniji ili u institucijama zdravstvenog sistema Srbije.

Od kada je u okviru Programa za obrazovanje uveden i Mentorski program “Možeš i ti”, kao dodatan vid podrške podrške mladima u cilju ličnog i profesionalnog razvoja, zaposleno je ukupno 6 stipendista Hemofarm fondacije na pozicijama stručnog saradnika i to u sektoru Kontrole i obezbedjenja kvaliteta Hemofarm AD.

Ponosni smo na sve dosadašnje mentore koji su svojim znanjem i stručnošću doprineli da ovaj program već u prvoj godini postojanja bude prepoznat od šire javnosti i dobije nagradu Foruma za odgovorno poslovanje. Posebno se zahvaljujemo ovogodišnjim mentorima sa kojima će mentiji ali i mi u fondaciji imati priliku da radimo a to su: Sanja Kovačević Radonić, saradnik ekspert u sektoru Razvoja stabilnosti, Mirjana Širka, ekspert za procese pakovanja u sektoru Proizvodne ekspertize i tehnologija, Jelena Petrović, CHC Tim Centar sektor Prodaje, Mirela Jovanović, vođa tima za validaciju procesa, Jasmina Glišić, menadžer sektora medicinskih poslova, Predrag Marinković, menadžer strateške poslovne jedinice u sektoru Marketinga, Tamara Živković, menadžer kontrole kvaliteta, Jasna Kokanović, saradnik ekspert u sektoru Razvoja analitike, Jelena R. Babić, menadžer u sektoru usaglašenosti kvaliteta, Bojana Jordanović, menadžer, Rx TIM CENTAR, Suzana Đorđević, direktorka Hemofarm fondacije, Milan Smoljanović, senior direktor korporativne bezbednosti, Saša Perović, Market Access menadžer u sektoru Marketinga i Branislav Tomić, rukovodilac sektora za IT razvoj, STADA IT Solutions.

Naši stipendisti i mentiji ove godine su: Marko Jelić, I godina master studija Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Katarina Šućurović, I godina master studija, Tehnološko - metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Maja Mijajlović, V godina Medicinskog fakulteta, studije farmacije, Univerzitet u Novom Sadu, Milica Petković, IV godina Prirodno matematičkog fakulteta (studijski program hemija) Univerziteta u Novom Sadu, Saša Deležan, VI godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Katarina Hasanović i Teodora Crvenkov, studentkinje VI godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Katarina Lazarević, Ksenija Pantelić i Snežana Ilić, studentkinje V godine Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ivan Nackov, IV godina Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Rastko Vićić, IV godina Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Ksenija Krstić, V godina Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i Andrija Matić, III godina Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beograd.

Zajedno sa našim mentorima radimo na stvaranju mladih lidera za koje smo sigurni da će inspirisati svoje okruženje i pozitivno uticati na zajednicu u kojoj rade i žive.