srpskiSr

Odaberite jezik

Program za zdravlje

U fokusu Programa za zdravlje su: unapređenje zdravlja ljudi kroz podizanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i kvaliteta usluga u zdravstvenom sistemu Srbije, razvoj kulture prevencije bolesti i doniranja organa kao i podrška mladima da stiču znanja iz oblasti medicine i farmacije.

Program ima 3 podprograma:

SVIM SRCEM

SVIM SRCEM je nacionalna kampanja Hemofarm Fondacije, koja ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravlja ljudi kroz podizanje kvaliteta usluga u zdravstvenom sistemu Srbije.

Saznajte više

PRODUŽI ŽIVOT SVIM SRCEM

SVIM SRCEM priključili smo se kampanji PRODUŽI ŽIVOT Ministarstva zdravlja Republike Srbije kako bismo uticali na povećanje svesti o značaju zaveštanja organa u Srbiji.

Saznajte više

NAJVAŽNIJI POZIV U ŽIVOTU

U Srbiji oko hiljadu ljudi čeka, mnogi od njih već godinama, na najvažniji poziv u životu, poziv kada će im javiti da je pronađen organ za transplantaciju.

Saznajte više

SVIM SRCEM ZA MLADE

U okviru programa SVIM SRCEM ZA MLADE motivišemo najbolje studente da stiču nova znanja i unapređuju veštine u oblastima medicine i farmacije.

Saznajte više