srpskiSr

Odaberite jezik

NAJVAŽNIJI POZIV U ŽIVOTU

U SRBIJI OKO HILJADU LJUDI ČEKA, MNOGI OD NJIH VEĆ GODINAMA, NA NAJVAŽNIJI POZIV U ŽIVOTU, POZIV KADA ĆE IM JAVITI DA JE PRONAĐEN ORGAN ZA TRANSPLANTACIJU.

Zbog malog broja donora, većina njih neće uspeti da dočeka organ. Da bi se situacija promenila potrebno je da se broj donora znatno poveća.

U većini zemalja koje imaju veliki broj transplantacija postoji model pretpostavljene saglasnosti. Srbiji je potrebno oko 10 donora na milion stanovnika da bi postala članica Eurotransplant-a, organizacije država Evrope koje imaju zajedničke liste čekanja.

Cilj kampanje „Najvažniji poziv u životu“ je da podigne svest o značaju donorstva i da kreira nacionalni konsenzus o potrebi  donošenja novog zakona o transplantaciji, jer podizanjem svesti o značaju donorstva se podiže broj transplantacija u Srbiji.

LJUDI U SRBIJI SUOČAVAJU SE SA NIZOM PREDRASUDA I PITANJA U VEZI SA DONIRANJEM I TRANSPLANTACIJOM ORGANA. POGLEDAJTE NEKOLIKO NAJUOBIČAJENIJIH, KAO I ARGUMENTE U KORIST DONACIJE.


Šta ako ne želim da doniram organe?

Uvek imate mogućnost da odbijete da budete donor.

Lekari se neće truditi da mi spasu život, jer će želeti da uzmu moje organe.

Osnovni prioritet svakog lekara je zaštita zdravlja i života, a doniranje organa i tkiva je moguće tek u slučaju smrti, koja je nepovratna i konačna. U slučaju smrti porodica preminule osobe odlučuje o doniranju organa.

Šta ako se probudim iz moždane smrti?

Ne postoji buđenje iz moždane smrti, koja nije isto što i koma. Posle moždane smrti, koju neurološkim testom utvrđuje specijalan tim lekara, osnovne životne funkcije mogu da obavljaju aparati, ali ništa ne može da promeni činjenicu moždane smrti i dovede do oporavka.

Ukrašće mi organ, a ja ću izgubiti život.

Stroga procedura, kako važećeg tako i budućeg zakona, u potpunosti isključuje korupciju i zloupotrebu. Bez saglasnosti porodice, organ nikome ne može biti uzet.

Bogati i poznati će dobiti organ pre mene.

Da bi organ mogao da bude presađen potrebno je da između davaoca i primaoca organa postoji niz podudarnosti, na šta materijalno stanje i društveni status pojedinca ne mogu nikako da utiču. Takođe, za transplantaciju organa postoje liste čekanja koje u obzir uzimaju i to koliko je transplantacija hitna.

Moja porodica će imati dodatne troškove.

U slučaju transplantacije, porodica donora ne snosi nikakve dodatne troškove, a nadoknada za doniranje organa je strogo zabranjena zakonom.

Doniranje organa nagrđuje i unakažava telo.

Doniranje organa ne unakažava telo, niti odlaže sahranu. Telo se prilikom uzimanja organa tretira sa pažnjom i dostojanstvom, tako da je posle donacije moguća sahrana sa otvorenim kovčegom.

Koji je stav vere?

Sve verske zajednice ne protive se doniranju organa, jer ga smatraju posmrtnim dobročinstvom i izrazom ljubavi prema drugom.