srpskiSr

Odaberite jezik

Tokom kampanje, u periodu 2015 – 2017, realizovan je program podrške za preko 50 institucija zdravstvenog sistema za nabavku medicinskih aparata i opreme u vrednosti od preko 450.000 evra.

SVIM SRCEM je nacionalna kampanja Hemofarm Fondacije, koja ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravlja ljudi kroz podizanje kvaliteta usluga u zdravstvenom sistemu Srbije.

Osim podrške zdravstvenom sistemu, Hemofarm Fondacija je SVIM SRCEM podržala najbolje studente, projekte koji se odnose na osnaživanje ranjivih i socijalno ugroženih kategorija društva, kao i projekte iz oblasti kulture i sporta.

Nacionalna kampanja SVIM SRCEM je izraz opredeljenja kompanije Hemofarm i Hemofarm Fondacije za izgradnju javno-privatnog partnerstva sa institucijama sistema: Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, lokalnim samoupravama, kliničko-bolničkim centrima, domovima zdravlja i drugim institucijama koje doprinose poboljšanju kvaliteta života ljudi.