Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.
Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".
Vaša podešavanja vezana za kukije možete izmeniti u bilo kom trenutku klikom na podešavanja privatnosti.

Obaveštenje o privatnosti
Podešavanja
Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.
Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".
Vaša podešavanja vezana za kukije možete izmeniti u bilo kom trenutku klikom na podešavanja privatnosti.

Obaveštenje o privatnosti
This cookie is used for system purposes only and does not track user actions. It is required for normal functioning of this web site.
Ovo je usluga web analitike.
Kompanija koja obrađuje podatke
 • Google Ireland Limited
 • Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska
Svrha podataka
 • Marketing
 • Reklama
 • Web analitika
Korišćene tehnologije
 • Kolačići
 • Piksel tagovi
Atributi podataka
 • IP adresa (anonimna)
 • Informacije o pretraživaču (vrsta pretraživača, stranice sa referencama/izlazima, datoteke pregledane na našem sajtu, operativni sistem, pečat datum/vreme i/ili podaci o putanji klikova)
 • Podaci o upotrebi (prikazi, klikovi)
Prikupljeni podaci
Ova lista predstavlja sve (lične) podatke koji su prikupljeni ovom uslugom ili kroz korišćenje ove usluge.
 • IP adresa
 • Datum i vreme posete
 • Podaci o korišćenju
 • Putanja klikova (biranja)
 • Ažuriranja aplikacija
 • Informacije o pretraživaču
 • Informacije i uređaju
 • JavaScript podrška
 • Posećene stranice
 • URL referer
 • Preuzimanja
 • Flash verzija
 • Informacije o lokaciji
 • Kupovna aktivnost
 • Vidžet interakcije
Pravni osnov
 • U daljem tekstu je naveden pravni osnov za obradu ličnih podatka u skladu sa Članom 6 I 1 GDPR.
 • Član 6 (1) (a) GDPR
Mesto obrade podataka
 • Republika Srbija
Period zadržavanja podataka
 • Ovi podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu obrade.
Strana koja prima podatke
 • Alphabet Inc.
Ovo je tehnologija praćenja koju nudi Facebook i koju koriste drugi Facebook servisi poput Facebook Custom Audiences.
Kompanija koja obrađuje podatke
 • Facebook Ireland Limited
 • 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irska
Svrha podatka
 • Reklama
 • Marketing
 • Retargetiranje
 • Analiziranje
 • Praćenje
Korišćene tehnologije
 • Kolačići
Atributi podataka
 • Podaci specifični za piksel
 • Http-zaglavlje
 • Opcioni parametri
Prikupljeni podaci
Ova lista predstavlja sve (lične) podatke koji su prikupljeni ovom uslugom ili kroz korišćenje ove usluge.
 • ID Facebook korisnika
 • Informacije o pretraživaču
 • Podaci o korišćenju
 • Informacije o uređaju
 • Neosetljivi prilagođeni podaci
 • URL referer
 • ID piksela
 • Informacije o lokaciji
 • Podaci specifični za piksel
 • Ponašanje korisnika
 • Pregledane reklame
 • Interakcije sa reklamama, uslugama i proizvodima
 • Marketing informacije
 • Pregledan sadržaj
 • IP adresa
Pravni osnov
 • U daljem tekstu je naveden pravni osnov za obradu ličnih podatka u skladu sa Članom 6 I 1 GDPR.
 • Član 6 stav 1 s. 1 lit. a GDPR
Mesto obrade podataka
 • Republika Srbija
Period zadržavanja podatka
 • Ovi podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu obrade.
Strana koja prima podatke
 • Facebook Inc.
PRIJAVA ZA STIPENDIJU


Dobrodošao/la na stranicu za prijavu za stipendiju Hemofarm fondacije. Više o uslovima konkursa i pratećoj dokumentaciji možeš da saznaš OVDE.

Ako si se upoznao/la sa uslovima konkursa u nastavku je obavezan obrazac za prijavu na konkurs za stipendiranje za školsku 2021/2022. godinu za studente medicinskih, farmaceutskih, tehnoloških i tehničkih fakulteta elektro i mašinskog usmerenja.

*Obavezno popuniti sva polja u svih pet sekcija prijavnog obrasca

I – Lični podaci o studentu
Ime, ime jednog roditelja i prezime
ЈMBG
Opština, mesto boravišta, ulica i broj na koju adresu se mogu slati obaveštenja u vezi sa konkursom
Telefon, mobilni i fiksni preko koga se kandidat može kontaktirati u vezi sa konkursom
Aktivna е-mail adresa na koju će se slati obaveštenja u vezi sa konkursom
Ukratko opišite materijalnu situaciju (npr. broj članova uže porodice, njihovo zanimanje, prosečna primanja itd.). PRISTANAK ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA
II – Podaci o studiranju
Naziv akreditovanog Univerziteta, fakulteta/akademije u Republici Srbiji, čiji je osnivač Republika Srbija
Vreme trajanja osnovnih/integrisanih akademskih studija
Godina studiranja na osnovnim/integrisanim akademskim studijama odnosno fakultetu/akademiji u školskoj 2021/2022. godini (ukoliko ste studirali više godina navesti sve školske godine studiranja)
Prosečna ocena u dosadašnjem studiranju
III – Podaci o karijeri i profesionalnom razvoju
U predviđenom polju upišite podatke o vanstudijskim aktivnostima, učešću na takmičenjima, ostalim znanjima i veštinama, volontiranju, stručnim praksama i slično.
Na koji način ste sticali znanje engleskog jezika (tokom školovanja ili putem fakultativnih kurseva) i kako ocenjujete svoje poznavanje engleskog jezika (ocenite odabirom jednog od ponuđenih odgovora):
Kako vidite svoj karijerni put nakon završetka studija? Gde vidite sebe u narednih 3 – 5 godina?
Spreman sam da odvojim svoje vreme za Mentorski program “MOŽEŠ I TI” Hemofarm fondacije i rad sa mentorom (više informacija o Mentorskom programu)
Zašto NE?
Šta očekujem da ću dobiti/unaprediti/razviti u radu sa mentorom i učešćem na Mentorskom programu “MOŽEŠ ITI” koji je sastavni deo Programa stipendiranja Hemofarm fondacije?
Spreman sam da tokom 2022. godine odvojim svoje vreme i pohađam Internship program stručne prakse “MOŽEŠ I TI” Hemofarm fondacije koji je dizajniran tako da pruži podršku budućim ekspertima u oblastima za koje se obrazuju i da osim formalnog steknu i praktično znanje i radno iskustvo u različitim oblastima rada (Internship program 2019)
NAPOMENA: svi troškovi realizacije i učešća u programu biće pokriveni od strane Hemofarm fondacije
Zašto NE?
Šta očekujem da ću dobiti/unaprediti/razviti kroz Internship program “MOŽEŠ I TI” koji je sastavni deo Programa stipendiranja Hemofarm fondacije?
Koje meke veštine bih voleo/la da unapredim u narednih godinu dana? (moguće izabrati više odgovora)
IV – Pristanak kandidata za dodelu stipendije za školsku 2021/2022. godinu radi obrade podataka o ličnosti
Nakon što sam upoznat/a sa Obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti od strane HEMOFARM FONDACIJE, Beogradski put bb, 26300 Vršac, matični broj 08519510, PIB 100914305, kao rukovaoca podataka (“Rukovalac podataka”), u skladu sa merodavnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, svojom slobodnom voljom dajem sledeću izjavu

Izjavljujem i dajem pristanak da Rukovalac podataka, može da vrši prikupljanje i dalju obradu mojih podatka o ličnosti i to: ime i prezime, JMBG, adresa stanovanja, naziv fakulteta i školska godina, broj lične karte i datum izdavanja, kontakt telefoni i e-mail adresa, koje sam dostavio/la u okviru konkursnog obrasca za dodelu stipendije a u cilju dobijanja stipendije HEMOFARM fondacije za školsku 2021/2022. godinu, a sve na nаčin i pod uslovima usklađenim sa merodavnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti i primljenim Obaveštenjem.

Upoznat/a sam sa tim da se moji navedeni lični podaci koriste isključivo u cilju odobravanja stipendije HEMOFARM fondacije za školsku 2021/2022., a u skladu sa Pravilnikom o pružanju pomoći Hemofarm fondacije i da će se isti čuvati 10 godina nakon isteka ugovora. Izjavljujem da sam u pisanoj formi od Rukovaoca podataka primio informacije koje se tiču predmetne obrade podataka o ličnosti i prava koje imam u vezi sa ovom obradom, uključujući i informacije o povlačenju pristanka.


V – Pristanak članova porodičnog domaćinstva za studenta koji konkuriše za dodelu stipendije za studije na medicinskom/farmaceutskom/tehnološkom/tehničkom fakultetu elektro i mašinskog usmerenja za školsku 2020/2021. godinu radi obrade podataka o ličnosti
Nakon što sam upoznat/a sa obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti od strane HEMOFARM FONDACIJE, Vršac, Beogradski put bb, matični broj 08519510, PIB 100914305, kao Rukovaoca podataka, u skladu sa merodavnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, svojom slobodnom voljom dajem sledeću izjavu

Izjavljujem da dajem pristanak da Rukovalac podataka, može da vrši prikupljanje i dalju obradu mojih podataka o ličnosti, koji su navedeni u potpisu ove izjave a koje je student dostavio/la uz molbu za dodelu stipendije Hemofarm fondacije u cilju dobijanja stipendije za studije na medicinskom/farmaceutskom/tehnološkom/tehničkom fakultetu elektro i mašinskog usmerenja, za školsku 2021/2022. godinu, a sve na način i pod uslovima usklađenim sa merodavnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti i primljenim Obaveštenjem.

Upoznat/a sam, sa tim da se navedeni lični podaci studenta, kao i moji dole navedeni lični podaci, koriste isključivo u cilju odobravanja stipendije Hemofarm fondacije za studije na medicinskom/farmaceutskom/tehnološkom/tehničkom fakultetu elektro i mašinskog usmerenja za školsku 2021/2022. godinu a u skladu sa Pravilnikom o pružanju pomoći Hemofarm fondacije i da će se isti čuvati 10 godina po isteku ugovora. Izjavljujem da sam u pisanoj formi od Rukovaoca podataka primio informacije koje se tiču predmetne obrade podataka o ličnosti i prava koja imam u vezi sa ovom obradom, uključujući i informacije o povlačenju pristanka.


ČLAN PORODIČNOG DOMAĆINSTVA 1

Ime i prezime
JMBG
Adresa stanovanja
Broj lične karte i mesto izdavanja


ČLAN PORODIČNOG DOMAĆINSTVA 2

Ime i prezime
JMBG
Adresa stanovanja
Broj lične karte i mesto izdavanja


ČLAN PORODIČNOG DOMAĆINSTVA 3

Ime i prezime
JMBG
Adresa stanovanja
Broj lične karte i mesto izdavanja


ČLAN PORODIČNOG DOMAĆINSTVA 4

Ime i prezime
JMBG
Adresa stanovanja
Broj lične karte i mesto izdavanja


ČLAN PORODIČNOG DOMAĆINSTVA 5

Ime i prezime
JMBG
Adresa stanovanja
Broj lične karte i mesto izdavanja


Potvrđujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi navedeni podaci u obrascu istiniti i tačni.

Upoznat/a sam da će se, u slučaju davanja bilo kog neistinitog podatka u obrascu ili netačne i lažne dokumentacije, obustaviti isplata stipendije i tražiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Upoznat/a sam, takođe, da će se moja dokumentacija smatrati nepotpunom ukoliko ne dostavim svu dokumentaciju predviđenu uslovima konkursa i ukoliko obavezni obrazac za prijavu ne bude propisno popunjen.

Izjavljujem da dajem svoj PRISTANAK Fondaciji HEMOFARM, Beogradski put bb, 26300 Vršac, matični broj 08519510, kao rukovaocu podataka, da sve podatke o ličnosti, koje dostavljam u ovom Obrascu i u njegovim prilozima, obrađuje, koristi i čuva u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i OBAVEŠTENJEM, a u svrhu dobijanja moje eventualne stipendije za školsku 2021/2022. godinu.