Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.
Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".
Vaša podešavanja vezana za kukije možete izmeniti u bilo kom trenutku klikom na podešavanja privatnosti.

Obaveštenje o privatnosti
Podešavanja
Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.
Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".
Vaša podešavanja vezana za kukije možete izmeniti u bilo kom trenutku klikom na podešavanja privatnosti.

Obaveštenje o privatnosti
This cookie is used for system purposes only and does not track user actions. It is required for normal functioning of this web site.
Ovo je usluga web analitike.
Kompanija koja obrađuje podatke
 • Google Ireland Limited
 • Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska
Svrha podataka
 • Marketing
 • Reklama
 • Web analitika
Korišćene tehnologije
 • Kolačići
 • Piksel tagovi
Atributi podataka
 • IP adresa (anonimna)
 • Informacije o pretraživaču (vrsta pretraživača, stranice sa referencama/izlazima, datoteke pregledane na našem sajtu, operativni sistem, pečat datum/vreme i/ili podaci o putanji klikova)
 • Podaci o upotrebi (prikazi, klikovi)
Prikupljeni podaci
Ova lista predstavlja sve (lične) podatke koji su prikupljeni ovom uslugom ili kroz korišćenje ove usluge.
 • IP adresa
 • Datum i vreme posete
 • Podaci o korišćenju
 • Putanja klikova (biranja)
 • Ažuriranja aplikacija
 • Informacije o pretraživaču
 • Informacije i uređaju
 • JavaScript podrška
 • Posećene stranice
 • URL referer
 • Preuzimanja
 • Flash verzija
 • Informacije o lokaciji
 • Kupovna aktivnost
 • Vidžet interakcije
Pravni osnov
 • U daljem tekstu je naveden pravni osnov za obradu ličnih podatka u skladu sa Članom 6 I 1 GDPR.
 • Član 6 (1) (a) GDPR
Mesto obrade podataka
 • Republika Srbija
Period zadržavanja podataka
 • Ovi podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu obrade.
Strana koja prima podatke
 • Alphabet Inc.
Ovo je tehnologija praćenja koju nudi Facebook i koju koriste drugi Facebook servisi poput Facebook Custom Audiences.
Kompanija koja obrađuje podatke
 • Facebook Ireland Limited
 • 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irska
Svrha podatka
 • Reklama
 • Marketing
 • Retargetiranje
 • Analiziranje
 • Praćenje
Korišćene tehnologije
 • Kolačići
Atributi podataka
 • Podaci specifični za piksel
 • Http-zaglavlje
 • Opcioni parametri
Prikupljeni podaci
Ova lista predstavlja sve (lične) podatke koji su prikupljeni ovom uslugom ili kroz korišćenje ove usluge.
 • ID Facebook korisnika
 • Informacije o pretraživaču
 • Podaci o korišćenju
 • Informacije o uređaju
 • Neosetljivi prilagođeni podaci
 • URL referer
 • ID piksela
 • Informacije o lokaciji
 • Podaci specifični za piksel
 • Ponašanje korisnika
 • Pregledane reklame
 • Interakcije sa reklamama, uslugama i proizvodima
 • Marketing informacije
 • Pregledan sadržaj
 • IP adresa
Pravni osnov
 • U daljem tekstu je naveden pravni osnov za obradu ličnih podatka u skladu sa Članom 6 I 1 GDPR.
 • Član 6 stav 1 s. 1 lit. a GDPR
Mesto obrade podataka
 • Republika Srbija
Period zadržavanja podatka
 • Ovi podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu obrade.
Strana koja prima podatke
 • Facebook Inc.
Vesti
Konkurs za unapređenje kvaliteta obrazovanja i promociju aktivizma i solidarnosti

Ukratko o Srpskom filantropskom forumu

Misija Srpskog filantropskog foruma je razvoj dobročinstva, filantropije, humanosti i solidarnosti. Kao krovna organizacija donatora, Forum okuplja kompanije, fondacije i organizacije koje ulažu u opšte dobro u zajednici u kojoj deluju i posluju, i neguju filantropiju i njene vrednosti.

Ono što radimo je jasno opisano i u misiji Srpskog filantropskog foruma koju sledimo, a to je moć zajedničkog ulaganja u opšte dobro. Posebno u kriznim situacijama, koje smo posebno iskusili u prethodnim godinama, pokazalo se da se zajedničko ulaganje dodatno ojača, i da ostvaruje uticaj i daje dobar primer društvu u celini.

Ukratko o Nacionalnom danu davanja

Srpski filantropski forum ovaj konkurs sprovodi u okviru Nacionalnog dana davanja koji je pokrenula 2018. godine. Nacionalni dan davanja se realizuje u okviru projekta Snaga aktivizma (Inspire2Action), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Trag fondacija i partnerske organizacije Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Feministički kulturni centar BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) i Srpski filantropski forum (SFF). Cilj ovog projekta je da inspiriše građanski aktivizam u Srbiji i ojača ulogu civilnog društva u reformama koje doprinose razvoju demokratije i evropskim integracijama, kroz podsticanje pozitivnih promena u lokalnim zajednicama, proširivanje baze resursa, mobilizaciju šire podrške lokalnim inicijativama i stvaranje prostora za direktno učešće građana u odlučivanju i deliberativnoj demokratiji.

Opis konkursa

U okviru ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, Srpski filantropski forum započinje „Godinu dobrote“ i otvara konkurs za podršku organizacijama civilnog društva da prikupe sredstva za inicijative koje će biti usmerene na unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije.

Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, zajedno sa partnerskim osnovnim ili srednjim školama, sa kojima će zajedno raditi na realizaciji aktivnosti koje neguju i promovišu aktivizam, empatiju i solidarnost, dobročinstvo i okupljaju građane i biznis zajednicu oko unapređenja uslova za obrazovanje dece i mladih.

Nacionalni dan davanja omogućava organizacijama da realizuju akcije prikupljanja sredstava, robe ili usluga koje će koristiti za realizaciju konkretnih aktivnosti povezanih sa unapređenjem kvaliteta obrazovanja kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije, uz uključivanje građana iz lokalne zajednice i korportivnog sektora. Srpski filantropski forum će pomoći u promociji i u prikupljanju sredstava, kroz kontakte sa kompanijama i organizacijama, i drugim mogućim partnerima.

Mesto u kojem se realizuje akcija mora biti na teritoriji Republike Srbije.

U okviru konkursa, planiramo da podržimo do 15 partnerskih inicijativa čiji će nosioci biti organizacije civilnog društva i koje će se realizovati u partnerstvu sa osnovnim ili srednjim školama u njihovoj lokalnoj zajednici.

Uslovi za prijavu na konkurs

 • Organizacija je registrovana kao udruženje ili fondacija u APR-u pre 1.1.2020. godine
 • Organizacija je sprovela najmanje jednu uspešnu akciju prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici od građana i/ili koprorativng sektora
 • Organizacija u svom statutu ima definisan rad na unapređenju obrazovanja
 • Prosečan godišnji budžet organizacije u 2020, 2021. i 2022. godini iznosi više od 2,5 miliona dinara
 • Organizacija posle selekcije mora obezbediti potpisan memorandum o saradnji sa školom sa kojom će realizovati projekat
 • Organizacija je registrovana u istoj opštini, selu ili gradu na čijoj teritoriji je registrovana i partnerska škola
 • Organizacija ima iskustvo saradnje sa lokalnim medijima

Dokumentacija za prijavu

 • Izvod iz APR-a
 • Prijavni formular sa:

– Pregledom ukupnog budžeta organizacije za 2020, 2021 i 2022. godinu (u američkim dolarima), i spiskom donatora u navedenim godinama;

-Opisom realizovane/-ih akcije/-a prikupljanja sredstava uz navođenje ukupne količine prikupljenih sredstava i namene ovih sredstava, kao i informacija o strukturi donatora;

-Opisom realizovanih aktivnosti sa osnovnim ili srednjim školama (poželjno sa isečkom iz klipinga ili skrinšotom objava sa društvenih mreža);

-Opisom akcije koju organizacija planira da sprovede i ciljem akcije;

-Očekivanim rezultatima akcije koju organizacija predlaže;

-Okvirnim budžetom, odnosno iznosom koji organizacija planira prikupiti ovom akcijom i predlogom aktivnosti prikupljanja sredstava;

-Opisom promotivnih aktivnosti u medijima i na društvenim mrežama koje organizacija planira da sprovede kao deo promocije aktivnosti koja se predlaže.

Konkurs ne podržava:

 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu upotrebu alkohola, psihoaktivnih supstanci ili nezdrave stilove života;
 • Projekte kojima nije primarni cilj prikupljanja sredstava, robe ili usluga i unapređenje uslova za obrazovanje;
 • Projekte koji nisu fokusirani na teritorijalno određenu lokalnu zajednicu u kojoj je organizacija registrovana;
 • Projekte koji su isključivo fokusirani na nabavke: npr. sredstva se prikupljaju od jedne kompanije, bez uključivanja građana, za kupovinu opreme za školu.
 • Prijave pojedinaca, profitnih inicijativa, državnih institucija i vladinih tela, organa lokalne samouprave, javnih institucija, međunarodnih organizacija, političkih organizacija i partija, kao i organizacija civilnog društva koje ne sprovode aktivnosti na lokalnom nivou.

Rokovi i način prijavljivanja:

Konkurs za prijavu organizacija je otvoren od  20. oktobra do 20. novembra 2023. godine  do 23:59 časova. U navedenom periodu organizacije podnose popunjeni formular za prijavu odnosno dokumentaciju propisanu ovim konkursom putem elektronske pošte na adresu office@filantropskiforum.com sa naznakom „Za Godinu dobrote“. Razmatraće se samo potpune prijave, koje sadrže svu propisanu dokumentaciju, podnetu u propisanom roku.

Po prijemu prijavnih formulara i prateće dokumentacije, izvršna kancelarija Srpskog filantropskog foruma vrši selekciju do 15 organizacija i do 15 partnerskih škola, i bira projekte koje će učestvovati u kampanji.

Kriterijumi za izbor organizacija koje će dobiti podršku kroz konkurs:

 • organizacioni kapacitet za izvođenje predloženih aktivnosti;
 • značaj dosadašnjih postignutih rezultata organizacije u zajednici u kojoj deluje;
 • dosadašnja saradnja sa obrazovnim institucijama u zajednici u kojoj organizacija deluje;
 • predložena projektna ideja;
 • procenjen kapacitet organizacije da prikupi sredstva, uz podršku Srpskog filantropskog foruma, za osmišljeni projekat.

Rezultati konkursa biće poznati najkasnije 30. novembra 2023. godine i biće objavljeni na veb sajtu i društvenim mrežama Srpskog filantropskog foruma i Trag fondacije kao nosioca projekta.

Predloženi projekti realizuju se od 1. decembra 2023. godine do 01. maja 2024. godine, nakon čega organizacije podnose izveštaj o njihovoj realizaciji kancelariji Srpskog filantropskog foruma.

Sa svakom izabranom organizacijom kancelarija Srpskog filantropskog foruma obaviće konsultativni razgovor kako bi maksimalno prilagodila svoju podršku potrebama uspešne realizacije predloženih aktivnosti i pomogla organizaciji u prikupljanju sredstava od građana i kompanija za izvođenje predloženih projekata i uspostavljanju kontakta sa donatorima na lokalu.

Na osnovu podnetih izveštaja organizacija, kancelarija Srpskog filantropskog foruma će pripremiti izveštaj o realizaciji kampanja prikupljanja sredstava i predloženih projekata, koji će objaviti do 31. maja 2024. godine na sajtu Srpskog filantropskog foruma.

Svim učesnicima realizovanih projekata (organizacijama civilnog društva i partnerskim školama) biće uručena priznanja za solidarnost prilikom obeležavanja Nacionalnog dana davanja 09. oktobra 2024. godine u Beogradu.